• GRAFPOINT Centrum Graficzne
  • GRAFPOINT
  • GRAFPOINT

REGULAMIN


Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa „www.grafpoint.net” prowadzona jest przez firmę:
GRAFPOINT Sebastian Knera
ul. Parzęczewska 14A, 95-100 Zgierz
NIP: 732-210-12-42
REGON: 101727474
tel.: 784 989 849
e-mail: kontakt@grafpoint.net
Nr rach. Bank.: 40 8783 0004 0112 2501 2001 0002
zwaną dalej „GRAFPOINT”

2. Strona „www.grafpoint.net” nie jest sklepem internetowym i nie ma funkcjonalności pozwalającej na dokonanie zakupu produktów. Przeznaczenie strony: informacja o nowościach produktowych firmy GRAFPOINT, informacja o promocjach oraz konkursach prowadzonych przez firmę GRAFPOINT.

3. Przedstawione na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

4. Kupującym („Klientem”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia niniejszej strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

6. Zakupu towarów oraz zawierania umów sprzedaży lub świadczenia usług można dokonać bezpośrednio w siedzibie firmy, w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 14A.

7. Zawarcie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oznacza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania przez obie strony. Realizacja zamówień płatnych gotówką lub za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmy GRAFPOINT.

Odpowiedzialność za treść
9. GRAFPOINT odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

10. Informacje zamieszczane przez firmę GRAFPOINT na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

11. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

12. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść firma GRAFPOINT nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

Prawa autorskie
13. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz firmy GRAFPOINT bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

14. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody firmy GRAFPOINT.

15. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Klienta skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Postanowienia końcowe
16. Firma GRAFPOINT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

17. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, klient może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@grafpoint.net

18. Firma GRAFPOINT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin jest zamieszczony na stronie.

19. Strona www.grafpoint.net używa plików cookies do prawidłowego działania i do zbierania statystyk odwiedzin. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony należy wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.